ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύλινο Διακοσμητικό “SWEET BAR”
Αποτελείται από 2 τεμαχια (λέξεις)
SWEET 20 x 8 cm
BAR 13.5 x 10 cm

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Περιγραφή

Ξύλινο Διακοσμητικό “SWEET BAR”
Αποτελείται από 2 τεμαχια (λέξεις)
SWEET 20 x 8 cm
BAR 13.5 x 10 cm