ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33 x 24 cm
1,8 Λίτρα
PVC

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Περιγραφή

33 x 24 cm
1,8 Λίτρα
PVC